Trimda dimd! īsfilmu cikls piedāvā satikties ar mūziķiem, kuŗi piedalījās populārās latviešu trimdas grupās, radot oriģinālu latviešu mūziku ārpus Latvijas pēc Otrā pasaules kaŗa. To skaitā ir tādas leģendas kā Ilmārs Dzenis, Vilnis Baumanis, Alberts Legzdiņš, Pāvils Johansons un Juris Kronbergs, grupa Akacis, Ludvigs Dzird u.c.

 

Trimda dimd! mērķis ir celt gaismā trimdas latviešu mūzikas unikālitātes. Vai tas būtu Ziemeļamerikā vai Īrijā, mēs vēl arvien izpaužam mūsu tautas identitāti. Pasaules latviešu vēsture un tagadne ir izjūtama arī mūzikā. Lai gan veidotāji galvenokārt strādāja, lai atstātu liecības nākamajām paaudzēm, tai pat laikā kaut kas svaigs un iepriekš nezināms atklāsies tiem, kuŗi jau pazīst šo mūziku un māksliniekus. Skatītāji tiek aicināti iztēloties, ka viņi sēž turpat blakus māksliniekiem un ir iesaistījušies intīmās sarunās, kas iedziļinās komponistu un mūziķu ieskatos, ierakstu procesos, iztirzā dziesmu koncepcijas un dialogu vai mijiedarbību, kas veidojās ar publiku: kāds bija mākslinieku devums un ietekme sabiedrībā kopumā un kā sabiedrība arī ietekmēja viņus. 

Trimda Dimd īsfilmu sērija ataino latviešu oriģinālo mūziku trimdā pēc Otrā pasaules kara līdz 1990iem gadiem.

Tēmas iedziļinājas komponistu un mūziķu ieskatos un ierakstu procesos, iztirzājot koncepcijas dziesmām, un dialogu, kas veidojās ar publiku: kā tie uzturēja sabiedrību un kā sabiedrība arī ietekmēja viņus.