Lūdzu atrakstiet ar jautājumiem vai arī ar fotogrāfijām un stāstiem

saistībā ar projektu Trimda dimd!

Veicies! Vēstule izsūtīta.

Trimda Dimd īsfilmu sērija ataino latviešu oriģinālo mūziku trimdā pēc Otrā pasaules kara līdz 1990iem gadiem.

Tēmas iedziļinājas komponistu un mūziķu ieskatos un ierakstu procesos, iztirzājot koncepcijas dziesmām, un dialogu, kas veidojās ar publiku: kā tie uzturēja sabiedrību un kā sabiedrība arī ietekmēja viņus.