Pāvils Johansons

Pāvils Johansons – dzejnieks, mūziķis. Iesācis muzicēt ar Stokholmas draugiem Jāni Zālīti un Juri Kronbergu grupā "Pagraba kratītāji", vēlāk kopā ar Austri un Uldi Grasi grupā "Saules Brāļi", vēlāk "Dundurs" un arī solo.

  • Facebook Social Icon

Pāvils Johansons

Trimda Dimd īsfilmu sērija ataino latviešu oriģinālo mūziku trimdā pēc Otrā pasaules kara līdz 1990iem gadiem.

Tēmas iedziļinājas komponistu un mūziķu ieskatos un ierakstu procesos, iztirzājot koncepcijas dziesmām, un dialogu, kas veidojās ar publiku: kā tie uzturēja sabiedrību un kā sabiedrība arī ietekmēja viņus.